"นวัตกรรมนาโน เปลี่ยนหน้าสิว ให้ผิวหน้าสวย ทางเลือกใหม่ของคนเป็นสิว"

OUR STORY

Rinne เกิดจากความเข้าใจคนที่เป็นสิว ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เจ็บปวดจากการอักเสบของสิว

ตลอดจนทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง 
Rinne จึงได้ศึกษาตั้งแต่สาเหตุของการเกิดสิว เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เชื่อมโยงสู่การแสวงหาวัตถุดิบและสารสกัดนานาชนิด จนค้นพบนวัตกรรม เทคโนโลยีนาโน พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติ นำมาใช้ในการแก้ปัญหาสิวแต่ละชนิด โดยเน้นผลลัพธ์การรักษาสิวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยผิวใส ไร้สิว อย่างปลอดภัย คืนความมั่นใจแก่ผู้ใช้